Meldcode

Meldcode

Nog geen stemmen

De app ‘Meldcode kindermishandeling’ is speciaal voor beroepskrachten en medewerkers uit de kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en het onderwijs (po, vo en mbo). De app is laagdrempelig en praktijkgericht.

Met deze app kun/vind je:

  • de stappen uit de officiële meldcode kindermishandeling inclusief afwegingskader
  • doorlopen
  • informatie m.b.t. kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag vinden
  • tips
  • downloads (signalenlijsten, meldcode etc.)
  • voorbeelden
  • FAQ’s